среда, 14. септембар 2016.

POČELA VILENJAČKA ŠKOLICA ZA DECU I RODITELJE!

DANA 13.9.2016. U OBJEKTU”VILA” U VRDNIKU, JE ODRŽANA PRVA AKTIVNOST DECE I RODITELJA U OKVIRU PROJEKTA “VILENJAČKA ŠKOLICA Z A DECU I RODITELJE”, KOJI REALIZUJE CENTAR ZA RAD SA DECOM, MLADIMA I PORODICOM “VRDNIČAK”, U PARTNERSTVU SA DU”DEČIJA RADOST”  I UZ FINANSIJSKU PODRŠKU POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA  ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU.

Projektom se teži stvoriti podsticajan kontekst za razvoj potencijala svakog deteta kroz:
-  dostupnost kreativnih radionica deci iz sociajlno osetljivih grupa (dva puta mesečno , u trajanju od četiri meseca)
-   jačanje roditeljskih  kompetencija u brizi o deci , povećanje kvaliteta brige i senzitivnosti roditelja putem savetodavnog   rada  sa roditeljima iz socijalno osetljivih grupa   u Školici za roditelje u trajanju od četiri meseca


U RADIONICI KOJU JE VODILA PSIHOLOŠKINJA OLGICA STOJIĆ  U  OKVIRU ŠKOLE ZA RODITELJE , RODITELJI SU UNAPREĐIVALI SVOJE RODITELJSKE KOMPETENCIJE,  BAVEĆI SE TEMOM  USPEŠNIH PORODICA. DECA SU ZAJEDNO SA VASPITAČIMA SNEŽANOM MIROSAVLJEVIĆ I JELENOM VIDANOVIĆ  UNAPREĐIVALI SVOJU KREATIVNOST  ŠARENIM BOJAMA.

Нема коментара:

Постави коментар