понедељак, 28. април 2014.

Ускршње радости
                                       
КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ ЗА ШКОЛСКУ
 2014/2015 ГОДИНУ

На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 56. Статута ДУ“Дечија радост“ Ириг и Правилника о упису деце, Установа обавештава родитеље о
 УПИСУ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 годину

УПИС ОБУХВАТА
ДЕЦУ УЗРАСТА ОД ГОДИНУ ДАНА ДО ПОЛАСКА У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 И ДЕЦУ РОЂЕНУ ОД 01.03.2008. ДО 01.03.2009. ГОДИНЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ КОЈИ ЈЕ ЗАКОНОМ ОБАВЕЗАН 

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ детета ( старатељ, усвојитељ уз обавезну копију  решења од стране надлежних органа ) уз личну карту ( или други важећи документ- исправу)
РОДИТЕЉИ ПРИЛИКОМ УПИСА ТРЕБА ДА ПРИЛОЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА
-          ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ  ( оригинал или оверена копија)
-          ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ДА ЈЕ ДЕТЕ СПОСОБНО ЗА БОРАВАК У УСТАНОВИ
-          ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ ДЕТЕТА ( на увид)

УПИС ДЕЦЕ ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 05.05.2014. ДО 31.05.2014. ГОДИНЕ
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 10:00- 14:00 ЧАСОВА
 У ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ
ЗМАЈ ЈОВИНА бр.61

Напомена – обавезна комплетна документација при упису детета.
За сва додатна питања можете позвати административну радницу 
Маријану Врготић на телефонски број 022/461-322

Директорка
Лидија Томићнедеља, 27. април 2014.

Бити спретан је лако када знаш како

                       Млађа и старија јаслена група-Ириг     


четвртак, 24. април 2014.

УСКРС у Врднику