недеља, 28. фебруар 2016.

"Вила"- ЕКО ШКОЛА

      

У оквиру активности на тему " ЗАГАЂИВАЧИ ВОДЕ И ВАЗДУХА" деца су се упознала са еколошким појмовима- загађеност ваздуха и воде, али је такође један од циљева ових активности је и развијање свести о рационалном коришћењу воде и уштеди воде.
У шетњи по околини деца су имала задатак да запазе места на којима је ваздух загађен и да закључе од чега је загађен. Ишли су и до потока, разгледали да ли је вода загађена и од чега. 
                               

                    КОНФЕРЕНЦИЈА "КВАЛИТЕТ-КОНТИНУИТЕТ У РАЗВОЈУ УСТАНОВА", Стара Пазова, 27.02.2016.

Конференција  "КВАЛИТЕТ-КОНТИНУИТЕТ У РАЗВОЈУ УСТАНОВА", одржана је у ОШ "Симеон Араницки" у Старој Пазови. Конференцији је присуствовало 150 учесника из вртића и предшколских установа. Представници Завода за унапређење образовања и васпитања и Школске управе Нови Сад су упознали учеснике са подацима и досадашњим резултатима екстерне евалуације. До сада је вредновано 53 предшколске установе, а у Школској управи Нови Сад пет. Средња оцена општег квалитета је 3,3, додатних стандарда 3,2 и кључних стандарда 3,2. 
 37,7% установа је оцењено највишом оценом 4, међу којима је и наша установа. Управо је то био разлог због кога је педагошка саветница наше установе Олгица Стојић упознала присутне са програмима које реализујемо, у презентацији под називом "Посебни/специјализовани програми којима показујемо да су сва деца и родитељи добродошли".
Школе и предшколске установе које су на екстерној евалуацији добиле највишу оцену , имале су прилику да на конференцији презентују.
Конференцији је присуствовала и васпитачица Сања Воденац, координатор Тима за додатне програме у објекту "Чаролија", у коме се реализују програми сваког четвртка од 17.00. четвртак, 25. фебруар 2016.

"ВИЛА" Активности деце јаслене групеУ јасленој групи реализоване су бројне игре и активности које доприносе и подстичу децу на истраживање, откривање, подстичу развој говора, интелектуалних и моторичких способности.


Кућне посете "Од вртића до школе"

Васпитачица припремне предшколске групе објекта "Вила" Снежана Миросављевић и педагошка саветница Олгица Стојић, посетиле су породицу Иве Пармачевић у циљу развојне подршке породици будућег првака. 
Захваљујемо се породици Пармачевић!   


Дан касније, васпитачица припремне предшколске групе Јасмина Бркић, учитељица Сузана Луковњак и педагошка саветница Олгица Стојић посетиле су породицу Ање Бугарски, такође у циљу развојне подршке породици будућег првака. 
Захваљујемо се породици Бугарски!уторак, 23. фебруар 2016.

Прослава рођендана у "Чаролији"

Прослава шестог рођендана Вукадина Ђокића у вртићу!