понедељак, 30. март 2015.

АЛ` ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ


 Манифестација "Ал` је леп овај свет" одржава се традиционално у Новом Саду у хали Спенс, ове године по десети пут. Нашу установу представљала су деца старије групе са својим васпитачицама Јасмином Бркић и Снежаном Миросављевић. Плесали су уз песму "Пролеће" (Колибри). Добили су похвале од стране организатора за музичко-плесну кореографију и адекватне дечије костиме, чиме је дат значај на уметничко-естетској вредности овог музичко-сценског наступа. 
четвртак, 26. март 2015.

ВИЛА - креативна радионица

25. 03. 2015. 
Правимо рам за слику

среда, 25. март 2015.

КОНКУРС ЗА УПИС У ДЕЧИЈУ УСТАНОВУ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУДечија установа "Дечија радост"-Ириг
Број:  208
Датум: 25.03.2015. год.
Тел:022/461-322
ИРИГ
                      На основу члана 62.Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' , 72/09,52/11 и 55/13) и члана 56.Статута Дечије установе''Дечија радост''Ириг и Правилника о упису деце бр.335 од 09.04.2013. год., Установа

                              ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

 У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

         Законом је обухваћен обавезан упис деце рођене
                           од 01.03.2009. до 01.03.2010.

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ детета ( старатељ, усвојитељ уз обавезну  копију решења од стране надлежног органа)  уз личну карту (или други важећи документ-исправа) .

Родитељи чија ће деца похађати ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  у трајању од 4 часа прилажу:

·        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
·        Лекарско уверење да је дете способно за боравак у установи  који се подноси на дан уписа детета
·        здравствену књижицу детета/на увид/

УПИС ДЕЦЕ /  вршиће се у периоду

од 01.04.2015. до 30.04.2015. год.
сваког радног дана од 10,00-14,00 часова

у Дечијој Установи „Дечија радост“ објекат „Чаролија“у Иригу,
ул.Змај Јовина бр.61.

Напомена/ Обавезна комплетна документација при упису детета.
Особа за контакт : Маријана Врготић/административни радник/
                      Тел:461-322
                             
                                                                                              Директор:
                                                                                          Лидија Томић


Дечија установа "Дечија радост"-Ириг
Број:  209
Датум: 25.03.2015. год.
Тел:022/461-322
ИРИГ
                      На основу члана 62.Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' , 72/09,52/11 и 55/13) и члана 56.Статута Дечије установе''Дечија радост''Ириг и Правилника о упису деце бр.335 од 09.04.2013. год., Установа
                         
                              ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

 У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

УПИС ОБУХВАТА ДЕЦУ УЗРАСТА ОД
ГОДИНУ ДАНА  ДО ПОЛАСКА У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ.

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ детета ( старатељ, усвојитељ уз обавезну  копију решења од стране надлежног органа)  уз личну карту (или други важећи документ-исправа) .


Родитељи чија ће деца похађати ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  дужни су да поднесу :
·        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
·        Лекарско уверење да је дете способно за боравак у установи који се   подноси првог дана доласка детета у Установу
·        здравствену књижицу детета/на увид/

УПИС ДЕЦЕ / вршиће се у периоду 

од 01.04.2015. до 30.04.2015. год.
сваког радног дана од 10,00-14,00 часова

у Дечијој Установи „Дечија радост“објекат „Чаролија“ у Иригу,
ул.Змај Јовина бр.61.

Напомена/ Обавезна комплетна документација при упису детета.
 Особа за контакт : Маријана Врготић/административни радник/
                      Тел:461-322
                                                                                              Директор:
                                                                                          Лидија Томић

понедељак, 23. март 2015.

ДОБРА ИГРАЧКА

У суботу 21. марта 2015. године у ПУ "Наша радост" у Суботици одржан је стручни скуп "Добра играчка" под покровитељством Удружења васпитача Војводине. Наша установа је на конкурс пријавила две играчке. Играчку дидактичко средство аутора васпитача Ђорђа Оролицки и коаутора Верице Глигоревић и Милене Јанковић и играчку аутора Марице Тривунчић и Славице Матешић која је освојила
  ТРЕЋЕ МЕСТО
одлуком стручног жирија.ВИЛА - Међународни дан шума

У објекту "Вила" обележен Међународни дан шума- 21.март 
и Светски дан вода-22.март


Млађа и старија обданишна група, као и припремна предшколска група кроз разговор, ликовне активности, физичке активности и игру у парку обележили Међународни дан шума и Светски дан вода.


ДАН УСТАНОВЕ

ДАН УСТАНОВЕ
У петак 20. 03. 2015. год. шести пут по реду обележили смо  свој дан.
У току протекле године били смо у прилици да рад наше установе процењују други. У децембру прошле године смо као прва предшколска установа подвргнути спољашњем вредновању од стране ШУ Нови Сад, чијем ресору у оквиру Министарства просвете припадамо.Четворочлана комисија  боравила је у нашој установи, у оба објекта, 5 подручних одељења, присуствали су активностима у васпитним групама, водили разговор са запосленима, родитељима, тимовима. У извештају су навели следеће: да пружамо подршку деци и породици, да пратимо дечији развој и напредовање, негујемо позитивну атмосферу, поштујемо права детета и одраслих, користимо постојеће ресурсе, примењујемо законске прописе, стручно се усавршавамо ,добром организацијом и успешним руковођењем остварујемо циљеве и задатке предшколског образовања и васпитања.
На основу потпуне остварености свих стандарда у 7 области квалитета које се вреднују , оцењени смо највишом оценом 4 и сврстани у сам врх предшколства.
            Директорица Лидија Томић се у свом обраћању посебно захвалила целокупном тиму дечије установе, локалној заједници и осталим  сарадницима у креирању васпитно - образовног рада, родитељима-корисницима услуга који својим предлозима, сугестијама, кроз органе установе узимају учешће у организацији рада вртића.
Сматрамо да успех наше установе заслужује да буде препознат, јер је развојни пут текао од мале предшколске установе по капацитету и броју запослених до препознатљиве по учешћима на стручним сусретима, скуповима, манифестацијама, признањима и наградама.
Да бисмо одржали ниво квалитета и ове године као и предходне две додељујемо Плакету за изузетан допринос у реализацији васпитно -  образовног  рада. На основу одлуке Васпитно - образовног већа, Плакета припада Јелени Видановић, васпитачици из објекта „Вила“ из Врдника. Јелена се у свом осмогодишњем раду у нашој установи доказала као васпитач са изграђеним професионалним компентенцијама за обављање делатности. Активна је  у свим сегментима рада, кординатор Тима за додатне програме, учесник стручних скупова, примера добре праксе, аутор радова  на стручним сусретима и примерима добре праксе. Креатор је подстицајне васпитне средине, мотивисана, отворена за промене, тежи ка сталном усавршавању, колегијална. Подршку за свој рад заслужује од колектива, родитеља, руководиоца.
Дечија представа под називом „Пчелица Маја“, најављује долазак пролећа , кроз пчелињу игру.Настала је као резултат процеса у раду са децом, има за циљ неговање вредности-пријатељстава, упознавање деце са животним стаништем ливаде. Учествују деца ппп из објекта „Чаролија“ и објекта „Вила“ и деца ппп из подручних одељења Јазак, Риваца, Нерадин, Крушедол и Шатринци са својим васпитачима.
Премијерно је наступао хор објекта „Вила“ који је почео са радом крајем јануара месеца. Хор води наставница музичке културе у  ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња" из  Врдника Јелена Поповић. Аутор текста и музике химне је васпитач Ђорђе Оролицки.
Главни део свечаности дечија представа " Пчелица Маја" одржан је у дому културе у Ривици. Из техничких разлога нисмо били у могућности да реализујемо програм у Дому културе у Иригу. Запослени дечије установе су за кратко време успели тимским радом да испуне захтеве за променом места одржавања и оспособе простор како би постао функционалан за одржавање програма. А свакако ћемо поновити представу у адекватном простору када се за то створе услови.
Захваљујемо се спонзорима ДДОР - Рума, пекари "Перић - М" - Ириг и ТР "Аца" - Врдник.