понедељак, 15. април 2013.

ДОДАТНИ ПРОГРАМИ - ДРАМСКА РАДИОНИЦА

ГАЛЕРИЈА СЛИКА
Прва радионица одржана 4. 04. 2013.Друга радионица одржана 11. 04. 2103.

понедељак, 8. април 2013.

КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

-->
                   На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'') и члана 56. Статута  Дечије установе ''Дечија радост'' Ириг, расписујем

 КОНКУРС
 ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ     У школску 2013/2014.годину, Дечија установа ''Дечија радост' 'Ириг, прима децу на :
·        целодневни боравак
·        припремни предшколски програм у трајању од 4 часа

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ (старатељ, усвојитељ) детета на преузетом обрасцу.
Конкурс траје од 15.04. до 30.04.2013. године
Одлуку о пријему деце доноси Уписна Комисија коју је именовао директор установе.
Комисија ће радити у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању , на основу члана 97. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС''72/09)
          Молбе за пријем детета можете предати у установи у Иригу, ул.Змај Јовина бр.61,сваким радним даном од 08,00-14,00 часовa

 Директоркa
 Лидија Томић


-->
                   На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'') и члана 56. Статута  Дечије установе ''Дечија радост'' Ириг, расписујем
 КОНКУРС
 ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ     У школску 2013/2014.годину, Дечија установа ''Дечија радост' 'Ириг, прима децу на :
·        целодневни боравак
·        припремни предшколски програм у трајању од 4 часа

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ (старатељ, усвојитељ) детета на преузетом обрасцу.
Конкурс траје од 15.04. до 30.04.2013. године
Одлуку о пријему деце доноси Уписна Комисија коју је именовао директор установе.
Комисија ће радити у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању , на основу члана 97. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС''72/09)
          Молбе за пријем детета можете предати у установи у Иригу, ул.Змај Јовина бр.61,сваким радним даном од 08,00-14,00 часова.

              Директорка установе
          Лидија Томић