петак, 29. јануар 2021.

ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА ВЕГА И ДУ "ДЕЧИЈА РАДОСТ" ИРИГ

Потписан је уговор о сарадњи између Вега омладинског центра и ДУ "Дечија радост" Ириг у циљу сповођења обуке за коришћење методологије Design for Change. Вега омладински центар је званични партнер DFC глобалног пројекта у Србији. Основни циљ програма је стварање генерација деце које активно учествују у свом учењу, својим животима и животима својих заједница. Процес се заснива на design thinking методологији што поједностављује приступ проблему и његово решавање. Деци је потребна одрасла особа само као медијатор који ће их пратити. Оквир програма је лако прилагодити постојећим активностима, чинећи га тако моћним алатом за васпитаче и наставнике који желе да подучавају децу главним вештинама 21. века, кроз пројектну наставу.НОВА ОПРЕМА ЗА ОБЈЕКАТ "ЧАРОЛИЈА" ИРИГ

Нова опрема за фискултурну салу, љуљашке и лејзи бег фотеље за улаз у вртић, као и допуна библиотеке вртића новим насловима, обезбеђена је средствима у оквиру пројекта "Продужени боравак", финансираног од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику. Такође, наведеним средствима опремљене су и две радне собе интерактивним таблама, лаптоп рачунарима и пројекторима.
четвртак, 28. јануар 2021.

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Дечија установа ''Дечија радост'' Ириг

Змај Јовина бр.61, Ириг                                                                                                       

Број: 12                                                                                                                      

25.01.2021.године

            На основу члана 91. и члана 52. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС' бр. 91/19)  директор Дечије установе "Дечија радост'' Ириг  доноси: 

О Д Л У К У

о спровођењу отвореног поступка јавне набавке

набавка добара

(набавка обликована у 2 партије) 

- Набавка  намирница и прехрамбених производа

 ЈН бр. 12/2021

            СПРОВОДИ СЕ јавна набавка добара у отвореном поступку: Набавка намирница и прехрамбених производа

1.Предмет јавне набавке је набавка добара- набавка намирница и прехрамбених производа

2. Интерни редни број:  ЈН број 12/2021

3. Врста поступка : отворени поступак

4.  Предмет јавне набавке је обликован  у 2 партије.

Назив партија и  CPV ознака:

I партија –  

CPV: 15810000-хлебни производи , свежа пецива, колачи

II партија  

CPV: 15000000-храна, пиће , дуван и сродни производи

5. Процењена вредност јавне набавке је:6.412.878,00 динара без ПДВ-а, 7.550.000,00 динара са ПДВ-ом од чега: за Партију 1 – 1.454.545,00 динара без ПДВ-а, за Партију 2 – 4.958.333,00 динара без ПДВ-а.

- рок за подношење и отварање понуда је 10 дана од дана слања на објављивање јавног позива на Порталу јавних набавки; 

6. Критеријум за оцену понуда: економски најповољнија понуда која се одређује на основу критеријума цене.

7. Поступак јавне набавке ће спровести комисија за јавну набавку именована решењем директора бр. 12-1/2021 од  25.01.2021.године. у саставу:

8. Подаци о апропријацији у финансијском плану:

Средства за наведену јавну набавку предвиђена су у Финансијском плану ДУ "Дечија радост'' Ириг  за 2021. годину на позицији – 426 материјали, конто- 426823  и  конто -426821

 ПОТВРЂУЈЕ финансијска служба ___________________________

 

                                                                                                                    Директор

                                                                                                         _____________________

                                                                                                             Јелена Видановић

 

уторак, 26. јануар 2021.

ЕКОЛОШКА АКТИВНОСТ

У објекту " Вила" обележен је Светски дан образовања о заштити животне средине. Еколошка активност је реализована у свим узрасним групама, кроз драмске, говорне, ликовне и практичне активности. Циљ ове активности је био да се деци приближи значај животне средине за човека, и да их упознамо са  начинима  како можемо да очувамо нашу планету Земљу од загађења.

                                                                  Јаслена група 

 
                                                                     Млађа група 
Средња и старија група

 
Припремна група
понедељак, 25. јануар 2021.

ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ ПРОТИВ COVID-19

Обавештавају се сви запослени ДУ "Дечија радост" Ириг, који су заинтересовани за имунизацију против Covid-19, да се пријаве путем портала еУправа, www.euprava.gov.rs

 https://euprava.gov.rs/imunizacija-covid-19

субота, 16. јануар 2021.

ЗАВРШЕНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА "ОСМЕХ НА ДАР"

Дечија установа "Дечија радост" Ириг трећу годину за редом учествовала је у хуманитарној акцији "Осмех на дар"- прва хуманитарна студентска организација која дуги низ година пружа помоћ и подршку угроженој деци са територије целе Србије. Захваљујући деци, запосленима и родитељима, њиховој доброј вољи и ангажману прикупљени су слаткиши, сланиши, играчке и школски прибор потребни за прављење новогодишњих пакетића. Настављена је и добра традиција сарадње наше Установе и  Центра за социјални рад општине Ириг у оквиру ове акције. Подела новогодишњих пакетића, упркос актуелној епидемилошкој ситуацији, одржана је, али на другачији начин. У периоду од 8. јануара до 15. јануара 2021. године Деда Мраз је путовао по целој иришкој општини. Стигао је до сваке куће, измамио осмехе, унео радост и поделио укупно 95 пакетића деци из социјално угрожених породица и деци на хранитељском смештају, тј. деци без родитељског старања. 

Наш вртић се руководи крилатицом "Даривање се учи од малена", те ћемо наставити са организовањем хуманитарних акција. Знамо да се деца, а и одрасли, лепо осећају када су у прилици да помажу другима, јер је хуманост једна од највреднијих људских особина.


среда, 13. јануар 2021.

ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС БРОЈ 4

Прелистајте и прочитајте нови број електронског часописа ДУ "Дечија радост" Ириг, часопис број 4. Дешавања у нашем вртићу током новембра и децембра 2020.године. Уживајте!