уторак, 28. новембар 2023.

ОБУКА "РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА РЕФЛЕКСИВНИХ ПРАКТИЧАРА-КИ ЗА ТРАНЗИЦИОНЕ ПРОЦЕСЕ ИЗМЕЂУ ВРТИЋА И ШКОЛЕ" - ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКАТ

 Дана 28.11.2023. године у објекту "Чаролија" у Иригу, одржана је обука под називом "Развој компетенција рефлексивних практичара-ки за транзиционе процесе између вртића и школе" са циљем: Упућивање полазника/ца за припрему и примену алата за рефлексију праксе у вртићу и школи ради креирања стимулативне средине за учење која подстиче транзиционе процесе у образовању деце и формирање стручних актива вртића и школа у локалној заједници. Обука је вођена од стране др Данице Коцевски ТЦ "Коцевски" уз подршку и илагања нашег Еразмус+ пројектног тима. Активни учесници били су учитељи ОШ "Доситеј Обрадовић" Ириг, учитељи ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња" Врдник и васпитачи наше Установе.

Излагања:

1. Сличности и разлике два нивоа образовања - др Даница Коцевски

2. Значај и могућности рефлексије праксе у вези са транзицијом између вртића и школе - др Даница Коцевски

3. Примери осталих истраживања у циљу рефлексије и транзиције у вртићу и школи -др Даница Коцевски

4. Стручни актив васпитача и учитеља - васпитач Ана Греч

    Излагања су праћена радионицама и дискусијом, учесници су прпознали значај ове теме и рефлексијом праксе, урађеном кроз реализовано акционо истраживање, уверили смо се да су оваква истраживања потреба и да нам дају веома значајне повратне информације за унапређивање васпитно-образовне и образовно-васпитне праксе.