среда, 13. фебруар 2013.

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

        Неговању народног стваралаштва и традиције у нашем вртићу се поклања велика пажња. У оквиру васпитно-образовног рада деца припремних група реализовала су разне активности:
- опремање "Етно кутка"
- направили ковчежић народног блага
- упознавање са делима Народне књижевности (брзалице, пословице, питалице, традиционалне игре, басне...).
        Тим поводом, 29.01.2013. године, посетили смо "Етно" изложбу чија се поставка налази у просторијама Туристичке организације општине Ириг. Дочекала нас је председница "актива жена" Софија Смиљанић, која је деци показала разне предмете, намештај и алате који су се некада коритили. Посета је протекла у пријатној атмосфери.
                                            понедељак, 11. фебруар 2013.

Семинар "Вртић као база емоционалне сигурности"

                                              Стручно усавршавање запослених у Д.У. "Дечија радост" Ириг

             У складу са Планом рада и Планом стручног усавршавања Дечије установе за школску 2012-2013 годину, континуитет стручног усавршавања у циљу јачања компетенција васпитно-образовног кадра се наставља.
             09.02.2013. године у установи је реализован семинар под називом "Вртић као база емоционалне сигурности-јачање капацитета за социоемоционални развој детета."
            Аутори семинара: Олгица Стојић-дип.психолог МА; Наташа Томић-дип.психолог МА; Ивана Михић-доц.др псих.; Споменка Дивљан. Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања.
            Важно је напоменути да је програм "Вртић као база сигурности" настао као резултат искуства предшколских установа Срема, које је било основа за истраживачки пројекат "Адаптација деце јасленог узраста у контексту теорије афективне везаности" стручних сарадника и медицинских сестара васпитача тих установа. Део истраживачког пројекта реализован је и у Д.У. "Дечија радост" Ириг, чиме је наша установа постала сарадник Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.
            Обрађене теме (анализа понашања деце у типичним ситуацијама у току адаптације и боравка у вртићу, препознавање потреба деце од стране родитеља и васпитача, усвајање вештина процене афективне везаности деце при поласку у вртић, примена батерије процене праћења ризичне деце) пружају могућност да вртић одговори на потребе детета и постане сигурна база за дете и породицу. Омогућава васпитачима и медицинским сестрама да васпитно-образовни рад подигну на виши ниво и одговоре на потребе детета и породице.
Водитељи семинара су Олгица Стојић-дип.психолог МА, Наташа Томић-дип.психолог МА, учесници су били васпитачи, медицинске сестре, директорка, као и васпитачи-стажисти које установа укључује у све видове стручног усавршавања.