субота, 6. април 2024.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ - ОБУКА "ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ КАО ПОДРШКА ДЕЧЈОЈ ДОБРОБИТИ"

 Дана 06.04.2024. године, у објекту "Чаролија" у Иригу, одржана је обука за васпитаче и медицинске сестре васпитаче под називом "Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити", са циљем да се омогући активно учешће породице у васпитању и образовању деце развијањем родитељских компетенција. Реализатори обуке биле су Вукица Павловић, мастер, ПУ "Перка Вићентијевић" Обреновац и Дијана Брусин, мастер ПУ "Пава Сударски" Нови Бечеј.

Специфични циљеви обуке:

1. Подршка родитељима у формирању социо-емоционалних компетенција код деце

2. Употпуњавање дечјих породичних искустава одрастања и учења путем партнерства са породицом

3. Освешћивање потреба и капацитета у области родитељства

Исходи обуке:

Разумевање значаја партнерства породице и вртића за васпитање и квалитетан развој детета; Пружање подршке социјалној добробити детета; Уважавања примарне улоге и значаја породице у васпитању на раном узрасту; Развијена способност успостављања односа са породицом - Поштовање партнерског односа приликом укључивања породице у в-о процес; Разумевање нивоа компетентности родитеља и васпитача; Пружање подршке васпитној функцији породице; Рефлексија педагошке праксе.

Кроз ведру и пријатну атмосферу реализоване су радионице са следећим темама: "Хајде да се упознамо"; "Самопоуздање и емоционална интелигенција"; "Емпатија"; "Дисциплина, одговорност, казна, похвала". Обука је била прилика и да се размене искуства, идеје и сугестије.

среда, 27. март 2024.

НАГРАДА ЗА ЛИКОВНИ РАД

    Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" расписао је ликовни и литерарни конкурс на тему "Вода је живот, вода је храна - сачувајмо сваку кап" поводом обележавања кампање "Октобар - месец правилне исхране" 2023. године и обележавања "16. октобра Светског дана хране", за децу предшколског и школског узраста у Републици Србији.

Деца групе у години пред полазак у школу објекта "Чаролија" Ириг, под менторством васпитача Ђорђа Оролицког, освојила су 3. место за ликовни рад на поменутом конкурсу. Ликовни рад настао је кроз игру и истраживање теме/пројекта "Свемир".

Честитамо деци и васпитачу!