субота, 18. мај 2024.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ - ОБУКА "РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА"

 Дана 18.05.2024. године у ПУ "Пчелица", вртићу - "Маслачак" у Сремској Митровици, одржана је обука у области предшколског васпитања и образовања "Рутине и ритуали у функцији подршке добробити детета", организована од стране Удружења васпитача Војводине. Обуци, испред наше Установе, присутвовала је васпитачица Долорес Скоберне Васић.

Реализатори:

Драгана Тица, Дипломирани психолог, Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Маја Бошкић, , Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Тајана Дивилд, , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

Општи циљеви обуке:

- Јачање капацитета практичара за утврђивање места рутина и ритуала у оквиру синергије простора , односа и времена у вртићу.

Специфични циљеви обуке:

- Рефлексија запослених у односу на стратегије васпитача у развијању реалног програма и сопствене праксе - Разумевање учења деце раног узраста - саморегулације као унутрашње контроле, способности одлагања жеље и прихватања захтева и налажења алтернатива - Оспособљавање практичара за успостављање рутина у складу са индивидуалним ритмом сваког детета и усаглашеност са породицом -Развијање демократског модела праксе у ком практичар преноси овлашћења и практичне задатке на децу у обављању дневних рутина.

недеља, 12. мај 2024.

eTWINNING ПРОЈЕКАТ "ДИГИТАЛНА РАЗИГРАНОСТ"

 На позив васпитача Олге Милићевић из ПУ "Наша радост" Александровац, деца групе у години пред полазак у школу објекта "Чаролија" Ириг и деца млађе вртићке групе објекта "Вила" Врдник, заједно са својим васпитачима, прикључила су се новом еТwinning пројекту који носи назив "Дигитална разиграност". Интерактивне игре и активности биће прилагођене тренутним актуелним темама/пројектима који се реализују у групама. Одржан је и први онлајн састанак на којем су васпитачи упознати са планом рада и циљевима пројекта.

    Дигитална гејмификација у предшколском образовању представља коришћење игара и елемента гејмификације применом дигиталних технологија како би се унапредила и обогатила искуства деце. Интерактивне игре и активности привлачне су деци раног узраста, јер их ангажују на начин који им је природан и забаван, што желимо да искористимо како би подстакли њихову мотивацију, ангажовање и учење. Разменом искустава и идеја са партнерима, упознаћемо различите дигиталне алате које можемо користити како би интегрисали концепт игре, забаве и такмичења у васпитно-образовни процес.

Циљеви

-Развити вештине васпитача за примену приступа гејмификације у васпитно-образовном раду -креирање креативних, гејмификованих васпитно-образовних садржаја и активности (деца, васпитачи, родитељи заједно) -кроз гејмификацију садржаја подстицати тимску игру, комуникацију, сарадњу и интеракцију међу деком кроз тимску игру. и такмичења -развијати вештине меморије, концентрације, логичког размишљања, решавања проблема код деце -унапређивање дигиталних компетенција деце и васпитача.

Очекивани резултати

-интегрисање дигиталне гејмификације у пракси васпитача и подршке развоју и учењу деце на забаван и интерактиван начин -повећање мотивације и ангажовања деце за учење -Унапређивање дигиталних компетенција деце, васпитача и родитеља -Повезивање и интеракција деце са вршњацима из других вртића кроз гејмификоване акривности и игре -оснаживање васпитача у примени гејмификације и делу стечених знања колегама у својим установама и родитељима.