недеља, 14. април 2019.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ- УГЛЕДНА АКТИВНОСТ

У објекту "Вила" Врдник реализована је угледна активност из области упознавања околине са темом "Делови биљке- како расте цвет". Активност је реализована са децом средље мешовите и старије групе, а реализатор активности је васпитачица Снежана Миросављевић. Активност су посматрале васпитачица Мирјана Јанкуловић- критички пријатељ и медицинска сестра васпитач Јасмина Бајрамлић- критички пријатељ. Циљ одржавања угледних активности је самопроцена и процена рада, увођење нових метода у раду. Након одржане активности извршена је евалуација. Нема коментара:

Постави коментар