петак, 26. април 2024.

КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ДУ "ДЕЧИЈА РАДОСТ" ИРИГ

 


ДЕЧИЈА УСТАНОВА ,,ДЕЧИЈА РАДОСТ”
ЗМАЈ ЈОВИНА 61, 22406 ИРИГ

    бр.400

    датум:25.04.2024.

    тел/факс: 022-461-322

                                          ПИБ 101380998    МБ 0838363

                                          obdaniste.irig@mts.rs

                                          vrticirig.blogspot.com

                                          www.decijaradost.edu.rs

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  УПИСУ  ДЕЦЕ У ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

 

          Од уторка, 07. маја 2024. године почиње упис деце у ДУ "ДЕЧИЈА РАДОСТ" Ириг за радну 2024/25. годину и вршиће се ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ на националном Порталу еУправа Републике Србије   https://www.euprava.gov.rs/,   или  лично на адреси: Змај Јовина 61, Ириг

 

Пријем деце у целодневни боравак врши се на основу Пријаве за упис детета у Дечију  установу ''Дечија радост'' Ириг коју подноси родитељ, односно други законски заступник детета  у писаној форми у периоду од 07.маја 2024.године до 31.маја 2024.године у објекту у Иригу, Змај Јовина бр.61 сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова

                                      
ПРИЈАВЕ  СЕ ПОДНОСЕ ЗА ДЕЦУ КОЈА СУ РОЂЕНА:


-  у периоду од 01.03.2018. до 28.02.2019. године- ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

 

Целодневни боравак:

·       Вртићке јаслене групе деце старости од 1  до 3 године

·       Вртићке групе деце старости од  3 до 5,5 година


ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за пријем у целодневни боравак  (за родитеље који не изврше упис деце електронским путем):


1.
Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија извода)

2. Доказ о радно-правном статусу родитеља:

·       запослени родитељи-потврда или други документ о радном односу код послодавца или уверење о подацима унетим у матичну евиденцију Фонда ПИО

·       незапослени родитељи –Извод и евиденције Националне службе за запошљавање

·       студенти-потврду о студирању за текућу годину

·       пољопривредници –уверење о оствареним приходима од самосталне делатности

·       предузетници-уверење оствареним приходима од самосталне делатности

·       запослени у иностранству-потврда о запослењу оверена од стране судског тумача

·       пензионери-решење или потврда Фонда ПИО 

·       остали родитељи који не припадају ни једној наведеној категорији-документација којим се доказује статус (уверење или потврда Фонда ПИО)

3. Потврда од надлежног педијатра (накнадно се доставља, крајем августа месеца)

 

ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.       За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

·       Фотокопија правоснажне судске  пресуде или решење о самосталном вршењу родитељског права

·       извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

·       извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.       За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

·       решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.       За децу са сметњама у психофизичком развоју:

·       потврда надлежне здравствене институције

1.4.       За тешко оболелу децу:

·       потврда изабраног педијатра

1.5.       За кориснике новчане социјалне помоћи:

·       решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6.       За децу тешко оболелих родитеља:

·       решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7.       За остале осетљиве категорије:

·       решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8.       За лица на одслужењу казне:

·       потврда казненопоправне установе о издржавању казне

 

 

КРАТКО УПУТСТВО - КАКО ДА ПУТЕМ САЈТА Е-УПРАВЕ ПРИЈАВИТЕ ВАШЕ ДЕТЕ У ВРТИЋ

 

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Молимо Вас да одвојите време и на врло једноставан начин, за свега 15 минута, одложите било какво излагање ризику, Вас и ваше породице, без напуштања Вашег дома. На најједноставнији и најбезбеднији начин попуните пријаву и упишите Ваше дете у вртић. Овде су наведени кораци који ће овај једноставан поступак учинити још бржим и лакшим.

Приступ порталу биће омогућен од 07.05.2024.г.. до 31.05.2024.године.

 

Први корак подразумева регистрацију родитеља на сајту е-Управе, путем корисничког имена и лозинке ( лозинка мора имати најмање једно велико слово и најмање један знак)

 

Други корак подразумева приступ горњем десном углу „Моја Управа“ где упадајућем менију треба да изаберете пријава и то помоћу корисничког налога. Када сте приступили,

 

Трећи корак подразумева избор опције „Услуге“ , затим у падајућем мени-ју деца, па затим е-Вртић,

 

Када сте изабрали наведено, четврти корак подразумева да између понуђених предшколских установа, кликом изаберете е-Вртић Дечија установа „Дечија радост“ Ириг

 

Пети и последњи корак подразумева да у левом горњем углу изаберете опцију „Покретање услуге“, попуните Вашу пријаву (притом систем Вам неће дозволити да је пошаљете док не попуните сва поља), и на крају изаберете опцију „Пошаљи пријаву“.

 

Друге корисне информације везано за упис деце у ДУ „Дечија радост“ Ириг можете добити на телефон 022/461-322.Уколико имате било каквих питања или вам треба одређен вид подршке слободно нас контактирајте радним данима од 08 до 14h.


ВАЖНА НАПОМЕНА:


За децу која већ похађају вртић се не подноси документација. Потребно је само попунити пријаву за упис у припремни предшколски програм коју ће родитељи добити од васпитача.


КОНТАК ОСОБА: ЈЕЛЕНА ТАДИЋ ЂУРЂЕВИЋ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 022/461-322

МАИЛ АДРЕСА: obdaniste.irig@mts.rs

 

                                                                                                                    Директорка:

                                                                                                            Јелена Видановић

Нема коментара:

Постави коментар