субота, 21. октобар 2023.

СЕМИНАР - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА: КЉУЧНА ЗНАЊА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

    Дана 21.10.2023. године, у нашој Установи, одржан је семинар под називом "ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА: КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ". Реализатор семинара био је др Владимир Симић, а поред васпитача и медицинских сестара васпитача из наше Установе, присуствовале су и учитељице из ОШ "Доситеј Обрадовић".

Општи циљеви:
Јачање професионалних компетенција у ПУ као кључном чиниоцу у раном препознавању поремећаја здравственог стања детета и мерама прве помоћи и оспособљавање за пружање прве помоћи у васпитној групи – принцип помоћи а ненашкодити
Специфични циљеви:
Препознавање и правовремено реаговање у пружању прве помоћи код застоја страног тела у дисајном путу, фебрилих конвулзија, поремећаја свести код хипо и хипергликемије, први кораци у започињању кардиопулмоналне реанимације до доласка екипе хитне помоћи. Избећи или спречити панику и избећи грешке при указивању прве помоћи ; обучити учеснике мануелним вештинама привремене имобилизације; обучити учеснике правилној процедури коју је неопходно испоштовати у моменту и непосредно након настанка повреде (психолошки аспект , владање ситуацијом и смиривање остале деце у васпитној групи) превазилажење страхова, предрасуда према деци која болују од хроничних незаразних болести. Подршка инклузивном васпитању и образовању,
Очекивани исходи обуке:
Рационализација страха , смиривање панике код деце у групи и одраслих, Упознавање са различитим узроцима који доводе до настајања одређених повреда и поремећаја здравственог стања детета. Прихватање деце са хроничним незаразним болестима и терапијом у вртићу,(дијабетес ,епилепсија,церебрална парализа,ретке болести итд) и обука за давање терапије деци . Оспособљеност да пружи прву помоћ по процедури - да се не угрожава здравље онога ко пружа прву помоћ, помоћи адекватно особи којој се указује прва помоћ Оспособљеност за пружање правилне,благовремен и одговарајуће прве помоћи детету уз савладавање основних једноставних мануелних вештина( привремена имобилизација),прва помоћ кад настане гушење због застоја станог тела,алергијске манифестације
Теме програма:
1. дан
. .Увод у обуку-изазови у вртићу
КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЈА
ЗАСТОЈ СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ
ФЕБРИЛНЕ КОНВУЛЗИЈЕ И ЕПИЛЕПСИЈА
ПОРЕМЕЋАЈ СВЕСТИ ИЗАЗВАН ХИПО И ХИПЕРГЛИКЕМИЈОМ
КРЕИРАЊЕ БЕЗБЕДНЕ И ЗДРАВЕ СРЕДИНЕ И ПОНАШАЊА
Радионица -показне вежбе , правилно указивање прве помоћи код епи напада или фраса
Радионица -показне вежбе-Правилно указивање прве помоћи код застоја страног тела у дисајном пут
Радионица -показне вежбе ,-Кардиопулмонална реанимација(КПР)
Радионица-показне вежбе - Поремећај свести изазван хипо и хипергликемијом
Евалуација семинара
Нема коментара:

Постави коментар