субота, 28. јануар 2023.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Семинар ,,Вртић за све - планирање, организација и документовање различитих програма и облика рада" реализован је у суботу 28. јануара 2023. године у објекту  ,,Чаролија" у Иригу. Реализатори семинара: Јелена Селак, директорка ПУ ,,Полетарац" Оџаци и Бојана Купусинац, стручни сарадник ПУ ,,Полетарац" Оџаци. 
Кроз радионице учесници су имали прилику да унапреде компетенције за развијање различитих програма и облика васпитно - образовног рада са децом узраста 3 - 5,5 година, нарочито деце из осетљивих група, према утврђеним потребама деце и породица и могућностима локалне заједнице:
-Сензибилисање за препознавање потреба деце која су у систему и ван система ПВО, кроз размену искуства и анализу
- Разумевање значаја пружања услуга деци која су ван система, нарочито деци из  осетљивих група
- Разумевање значаја партнерства са породицом и локалном заједницом и препознавање ресурса локалне заједнице као места за игру и учење
- Јачање професионалних компетенција запослених за креирање и реализацију различитих програма
- Осмишљавање и коришћење различитих облика документовања као подршке сваком кораку развијања програма и доношења одлука.
    Учесници су имали прилику да прошире знања о начинима организације, креирања и реализације различитих облика и програма рада чиме се остварују услови за остваривање партнерства са локалном заједницом и породицом на повећању доступности предшколских програма за сву децу. Полазници јачају своје компетенције и унапређују знања и вештине за ширење понуде различитих програма и облика рада у својој предшколској установи.

                                       Нема коментара:

Постави коментар