уторак, 14. септембар 2021.

ЗАВРШЕТАК СУПЕР ПРОЈЕКТА


    Активности СУПЕР пројекта, у коме је учествовала и наша Установа су се завршили 10. септембра 2021. год.
    Пројектни тим се захваљује свим предшколским установама и јединицама локалних самоуправа на успешној сарадњи током последње две и по године.
    Остварени су бројни резултати на унапређењу предшколског васппитања и образовања у Србији, а део тога налази се у видео презентацији коју можете погледати путем линка:


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsuper.euzatebe.rs%2Frs%2Fvesti%2Fzavrsetak-aktivnosti-super-projekta%3Ffbclid%3DIwAR3pi54Hh3fd__gDj8S1PVd8-q5FzCnWlUNfXAFrDBZu8Qu051q1X26_o-8&h=AT3Z6RvaOumO0irYPL240cNBv-Mwy558drEpD_2GkrEioIvpAFAiNcICrfXnQex8PzObDEchOVqxp3gngcWrZjahRFtZuHDc24dHNKfU60kG79hVmVodFZIK5zDfOD3dIvA&__tn__=H-R&c[0]=AT2ok4jUJujGz0KQOmDgHfaKAeXRRTQTe92KxRDsAi1FKcNFZQUiX-iMLuWVvMiQNDZQ8f32hSgwRpQ3IbIwkDllD2js2xN3CC3g7hfIa9bnQwrroAXLZVadvmogphxKQDL2ONVOJL6AbI0fPeAjNmZN

Нема коментара:

Постави коментар