среда, 4. април 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Дечија установа "Дечија радост"-Ириг
Број:  326
Датум: 04.04.2018. год.
Тел:022/461-322
ИРИГ
                      На основу члана 126.Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник  РС  88/2017)  и члана 56.Статута Дечије установе''Дечија радост''Ириг и Правилника о упису деце бр.335 од 09.04.2013. год., Установа

                              ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

 У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

         Законом је обухваћен обавезан упис деце рођене
                           од 01.03.2012. до 28.02.2013.

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ детета ( старатељ, усвојитељ уз обавезну  копију решења од стране надлежног органа)  уз личну карту (или други важећи документ-исправа) .

Родитељи чија ће деца похађати ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  у трајању од 4 часа прилажу:

·        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
·        Лекарско уверење да је дете способно за боравак у установи  који се подноси на дан уписа детета
·        Копија вакцинационог картона детета

УПИС ДЕЦЕ /  вршиће се у периоду

од 16.04.2018. до 16.05.2018. год.
сваког радног дана од 08,00-12,00 часова

у Дечијој Установи „Дечија радост“ објекат „Чаролија“у Иригу,
ул.Змај Јовина бр.61.

Напомена/ Обавезна комплетна документација при упису детета.
Особа за контакт : Јелена Тадић Ђурђевић
                      Тел:461-322
                                                                                              Директор:
                                                                              Јелена Видановић

Дечија установа "Дечија радост"-Ириг
Број:  327
Датум: 04.04.2018. год.
Тел:022/461-322
ИРИГ
                     
                      На основу члана 126.Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник  РС  88/2017“) и члана 56.Статута Дечије установе''Дечија радост''Ириг и Правилника о упису деце бр.335 од 09.04.2013. год., Установа

                              ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

 У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

УПИС ОБУХВАТА ДЕЦУ УЗРАСТА ОД
ГОДИНУ ДАНА  ДО ПОЛАСКА У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ.

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ детета ( старатељ, усвојитељ уз обавезну  копију решења од стране надлежног органа)  уз личну карту (или други важећи документ-исправа) .

Родитељи чија ће деца похађати ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  дужни су да поднесу :
·        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
·        Лекарско уверење да је дете способно за боравак у установи који се   подноси на дан уписа детета
·        Kопија вакцинационог картона детета
·        Потврда о запослењу за оба родитеља

УПИС ДЕЦЕ / вршиће се у периоду 

од 16.04.2018. до 16.05.2018. год.
сваког радног дана од 08,00-12,00 часова

у Дечијој Установи „Дечија радост“ објекат „Чаролија“ у Иригу,
ул.Змај Јовина бр.61.

Напомена/ Обавезна комплетна документација при упису детета.
 Особа за контакт : Јелена Тадић Ђурђевић
                      Тел:461-322
                                                                                              Директор:
                                                                                        Јелена Видановић

Нема коментара:

Постави коментар