петак, 16. март 2018.

ВИЛА - НОВИНЕ У ЈАСЛЕНОЈ ГРУПИ

У радну собу јаслене групе поставили смо сензо - моторну таблу и зидни држач за папир за цртање.
Сензо-моторне табле су намењене стимулацији чула вида, слуха, додира и стимулацији развоја моторике.Сензорне информације омогућавају стицање сазнања о спољашњем свету. Централни нервни систем процесира и интегрише ове информације и користи их за планирање и организацију понашања. Организација једноставних инпута у сложену информацију зависи од велике количине сензорне перцепције. Одређени елементи коришћени у изради ових табли утичу на развој графомоторичких способности. Такође, на практичан начин помажу стицању нових вештина, које су изазов за дете. Од самог рођења, деца имају потребу за различитим видовима стимулација, a једна од њих је и тактилна. Различите текстуре понуђене на табли, задовољавају те потребе. Оформљени сензо-манипулативни центар подстиче децу да кроз игру истражују и стичу нова искуства.Зидни држач за папир омогућује деци да док боје мењају положај - стоје, чуче. Поред уживања у бојама и подстицања развоја ситих мишића шаке, подстиче се и развој свих делова тела.


                                            

Нема коментара:

Постави коментар