петак, 8. април 2016.

Обавештење за родитеље о упису деце

Дечија установа "Дечија радост"-Ириг
Број: 253
Датум: 05.04.2016.
Тел:022/461-322
ИРИГ
                      На основу члана 62.Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' , 72/09,52/11 , 55/13,35/2015 –аутентично тумачење и 68/2015) и члана 56.Статута Дечије установе''Дечија радост''Ириг и  Правилника о упису деце бр.335 од 09.04.2013. год., Установа

                              ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

 У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ

         Законом је обухваћен обавезан упис деце рођене
                           од 01.03.2010. до 01.03.2011.

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ детета ( старатељ, усвојитељ уз обавезну  копију решења од стране надлежног органа)  уз личну карту (или други важећи документ-исправа) .

Родитељи чија ће деца похађати ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  у трајању од 4 часа прилажу:

·        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
·        Лекарско уверење да је дете способно за боравак у установи  који се подноси на дан уписа детета
·        здравствену књижицу детета/на увид/
·        копију вакцинационог картона

УПИС ДЕЦЕ /  вршиће се у периоду
од 15.04.2016. до 15.05.2016. год.
сваког радног дана од 08.00-12.00 часова

у Дечијој Установи „Дечија радост“ објекат „Чаролија“у Иригу,
ул.Змај Јовина бр.61.

Напомена/ Обавезна комплетна документација при упису детета.
Особа за контакт : Маријана Врготић/административни радник/
                      Тел:461-322
                             
                                                                                              Директор:
                                                                                          Лидија Томић


Дечија установа "Дечија радост"-Ириг
Број:  254
Датум: 05.04.2016.
Тел:022/461-322
ИРИГ
                      На основу члана 62.Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' , 72/09,52/11 и 55/13,35/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и члана 56.Статута Дечије установе''Дечија радост''Ириг и Правилника о упису деце бр.335 од 09.04.2013. год., Установа
                         
                              ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

 У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ

УПИС ОБУХВАТА ДЕЦУ УЗРАСТА ОД
ГОДИНУ ДАНА  ДО ПОЛАСКА У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ.

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ детета ( старатељ, усвојитељ уз обавезну  копију решења од стране надлежног органа)  уз личну карту (или други важећи документ-исправа) .


Родитељи чија ће деца похађати ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  дужни су да поднесу :
·        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
·        Лекарско уверење да је дете способно за боравак у установи који се   подноси првог дана доласка детета у Установу
·        здравствену књижицу детета/на увид/
·        копија вакцинационог картона

УПИС ДЕЦЕ / вршиће се у периоду 
од 15.04.2016. до 15.05.2016. год.
сваког радног дана од 08.00-12.00 часова

у Дечијој Установи „Дечија радост“ објекат „Чаролија“ у Иригу,
ул.Змај Јовина бр.61.

Напомена/ Обавезна комплетна документација при упису детета.
 Особа за контакт : Маријана Врготић/административни радник/
                      Тел:461-322
                                                                                              Директор:

                                                                                          Лидија Томић

Нема коментара:

Постави коментар