понедељак, 26. јануар 2015.

ТIMСКИМ РАДОМ, ДОБРОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И УСПЕШНИМ РУКОВОЂЕЊЕМ ДО УСПЕХА
Дечија установа "Дечија радост", прва је предшколска установа на територији Јужно-бачког и Сремског округа која је била подвргнута спољашњем вредновању. Комисија именована од стране Школске управе Нови Сад, којој установа и припада, 10.12. 2014. год. извршила је вредновање у свих седам области квалитета рада у предшколској установи.Установа је имала сто посто остварености свих стандарда и на основу  показатеља добила највишу оцену.
Излистане су све јаке стране установе, међу којима треба поменути повећање обухватности деце предшколским програмом, увођење специјализованих програма, укљученост деце из друштвено осетљивих категорија,подршка деци и породици кроз различите нивое сарадње и облике укључености породице у креирање васпитно-образовне средине.
Висока оствареност стандарда била је повод и за учешће установе на Активу директора предшколских установа и основних школа Јужно-бачког и Сремског округа, који је одржан 23. 01. 2015. год у Приватно информатичко и пословно менаџерској средњој школи у Сремским Карловцима.Директорица установе Лидија Томић и стручни сарадник Олгица Стојић,презентовале су област "Подршка деци и породици у предшколској установи", као пример добре праксе који се реализује у нашој установи.
 Допринос у реализацији предшколског васпитања и образовања, укљученост свих релевантних институција, ангажованост запослених, а у циљу стварања безбедне и сигурне средине за развој и напредовање деце, подршка породици и низ других елемената, показали су да је установа препознатљива у своме раду и да заслужује значајно место у области предшколства.
Заслуга припада свим запосленима, јер захваљујући тимском раду, професионализму, континуираном усавршавању, стиже се до циља.
Остварени резултати, достигнути ниво, обавезују нас да и даље унапређујемо свој рад, промовишући установу у локалној заједници и шире.

Нема коментара:

Постави коментар