среда, 12. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕДечија установа "Дечија радост"-Ириг
Број:  421
Датум: 10.04.2017. год.
Тел:022/461-322
ИРИГ
                      На основу члана 62.Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' , 72/09,52/11 и 55/13,35/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и члана 56.Статута Дечије установе''Дечија радост''Ириг и Правилника о упису деце бр.335 од 09.04.2013. год., Установа

                              ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

 У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ

         Законом је обухваћен обавезан упис деце рођене
                           од 01.03.2011. до 01.03.2012.

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ детета ( старатељ, усвојитељ уз обавезну  копију решења од стране надлежног органа)  уз личну карту (или други важећи документ-исправа) .

Родитељи чија ће деца похађати ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  у трајању од 4 часа прилажу:

·        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
·        Лекарско уверење да је дете способно за боравак у установи  који се подноси на дан уписа детета
·        здравствену књижицу детета/на увид/

УПИС ДЕЦЕ /  вршиће се у периоду

од 03.05.2017. до 31.05.2015. год.
сваког радног дана од 08,00-12,00 часова

у Дечијој Установи „Дечија радост“ објекат „Чаролија“у Иригу,
ул.Змај Јовина бр.61.

Напомена/ Обавезна комплетна документација при упису детета.
Особа за контакт : Маријана Врготић/административни радник/
                      Тел:461-322
                             
                                                                                              Директор:
                                                                                      Јелена ВидановићДечија установа "Дечија радост"-Ириг
Број:  422
Датум: 10.04.2017. год.
Тел:022/461-322
ИРИГ
                     
                      На основу члана 62.Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' , 72/09,52/11 и 55/13,35/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и члана 56.Статута Дечије установе''Дечија радост''Ириг и Правилника о упису деце бр.335 од 09.04.2013. год., Установа

                              ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

 У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ

УПИС ОБУХВАТА ДЕЦУ УЗРАСТА ОД
ГОДИНУ ДАНА  ДО ПОЛАСКА У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ.

Пријаву за пријем у предшколску установу подноси родитељ детета ( старатељ, усвојитељ уз обавезну  копију решења од стране надлежног органа)  уз личну карту (или други важећи документ-исправа) .

Родитељи чија ће деца похађати ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  дужни су да поднесу :
·        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
·        Лекарско уверење да је дете способно за боравак у установи који се   подноси првог дана доласка детета у Установу
·        здравствену књижицу детета/на увид/
·        копија вакцинационог картона

УПИС ДЕЦЕ / вршиће се у периоду 

од 03.05.2017. до 31.05.2017. год.
сваког радног дана од 08,00-12,00 часова

у Дечијој Установи „Дечија радост“ објекат „Чаролија“ у Иригу,
ул.Змај Јовина бр.61.

Напомена/ Обавезна комплетна документација при упису детета.
 Особа за контакт : Маријана Врготић/административни радник/
                      Тел:461-322
                                                                                              Директор:
                                                                                        Јелена Видановић

Нема коментара:

Постави коментар