субота, 25. новембар 2017.

РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ

У четвртак, 23. новембра 2017. године у објекту "Чаролија" у Иригу одржана је радионица за израду Развојног плана Установе. Радионици су присуствовали сви запослени- наставно особље, представници Савета родитеља и родитељи, представници Управног одбора, као и представници локалне самоуправе. Чланови Стручног актива за развојно планирање и водитељи радионице: Јелена Видановић- директор, Олгица Стојић- стручни сарадник, Славица Матешић- васпитач, Јела Коледин- сестра на превентивној здравственој заштити и координатор Стручног актива, Богранка Филиповић Лекић- испред Управног одбора (оправдано одсутна), Весна Нинковић- испред Савета родитеља.
На радионици смо дефинисали МИСИЈУ и ВИЗИЈУ Установе, проценили ниво развоја сваке области квалитета- МЕТА СТАЊА и одредили ПРИОРИТЕТЕ РАЗВОЈА у оквиру три области квалитета.
Захваљујемо се родитељима и представницима локалне самоуправе на сарадњи!


Нема коментара:

Постави коментар