петак, 11. септембар 2015.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ- МАЛИМ КОРАЦИМА ДО ВЕЛИКИХ РЕЗУЛТАТА

"ГРАЂАНСКИ ПОКРЕТ ОПШТИНЕ ИРИГ" УРУЧИО ЈЕ ДАНАС ЕЛАБОРАТЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ЕНЕРГЕТСКЕ ПАСОШЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧИЈА РАДОСТ" У ИРИГУ И ВРДНИКУ
Данас је у Дечијој установи "Дечија радост" у Иригу уприличена мала свечаност.
Пројекат "ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТИ - МАЛИМ КОРАЦИМА ДО ВЕЛИКИХ РЕЗУЛТАТА" подржан је од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
 
У име носиоца пројекта, Зоран Кнежевић - председник Управног одбора удружења "Грађански покрет општине Ириг" уручио је пројектну документацију директорици Дечије установе "Дечија радост" Лидији Томић.
Документација обухвата Елаборате енергетске ефикасности и Енергетске пасоше (урађене на основу Енергетских прегледа) за објекте у Иригу и Врднику. Тиме су створене претпоставке за реализацију планираних и неопхнодних интевенција на енергетској санације ових објеката, а све у циљу смањења потрошње енергије уз побољшање комфора.
 
Поред предлога мера на побољшању енергетске ефикасности објеката дефинисан је и предлог мера за коришћење обновљивих извора енергије. Обострано је изражено очекивање да ће можда већ наредне године на овим објектима бити постављени соларни панели, фотонапонски панели и/или инсталисане топлотне пумпе ... чиме ће се супститусати прескупи енергенти фосилног порекла са "зеленом енергијом".
Договорен је наставак одличне сарадње пошто је ово само први у низу пројеката које планира "Грађански покрет општине Ириг".
 
Стратешки циљ удружења је стављање у фунцију недовољно истраженог енергетског блага оштине Ириг тј. његово стављање у функцију одрживог развоја. Велики број сунчаних дана, биомаса шумског и пољопривредног порекла, огромни ресурси угља, топле воде и воде за пиће... пружају нашој општини разлог за велики општимизам јер би се изградњом енергетских капацитета решило питање незапослености и остварила енергетска сигурност целог региона у деценијама које су пред нама.
у Иригу,
дана, 11.09.2015.год.
Top of Form


Нема коментара:

Постави коментар