недеља, 03. март 2013.

Додатни програми - објекат Врдник

               Са циљем организовања активности које су усклађене са интересовањима и потребама деце и породице, нудимо вам програме које бисмо организовали за децу и родитеље у поподневним сатима. Учешће на радионицама је бесплатно, а одржавале би се једанпут недељно:

                1.КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ -развијање смисла за обликовање и грађење волумена у простору од различитих материјала који се спајају или обликују, усвајање технике рада, познавање својстава материјала који се обликују и уз помоћ кога се то ради, као и спретност у коришћењу материјала и алата 
-једанпут недељно у трајању од1,5 сата                                                                                                -реализатори: васпитачи сарадници

                2.СТУДИО ЗА ДРАМСКО ИЗРАЖАВАЊЕ-драмске игре и елементи драмског изражавања (игра улога, симулација, импровизација),елементи позоришта и позоришне технике (позориште лутака, израда и рад са сценском лутком, сценографија, костимографија)
-једанпут недељно у трајању од 1,5 сата
-реализатори: васпитачи, сарадници, помоћно особље

                3.ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ- подстицање физичког раста и развоја деце, допринос здравственој заштити и превенцији, рекреација
-једанпут недељно у трајању од 1,5 сата
-реализатори: васпитачи, сестра за превентивну здравствену заштиту

                4.САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ- пружање стручне помоћи и  подршке у свим питањима везаним за васпитање, образовање и одрастање деце кроз саветодавни рад са родитељским паром и породичну едукацију
-једанпут недељно у трајању од 1,5 сата
-реализатори: психолог, породични едукатори

                5.ИГРАОНИЦА - РОЂЕНДАОНИЦА -реализоваће се по потреби по посебном програму.

                                                   -


Нема коментара:

Постави коментар